اولین تولید کننده بچینگ پلانت سیار در ایران - بچینگ - کارخانه آسفالت

اولین تولید کننده بچینگ پلانت سیار در ایران

بچینگ سیار

افتخاری دیگر برای ایران زمین ، کارخانه اواکو اولین تولید کننده بچینگ پلانت سیار در ایران – ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی


بچینگ - کارخانه آسفالت » اولین تولید کننده بچینگ پلانت سیار در ایران