اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران - بچینگ - کارخانه آسفالت

اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران

کارخانه آسفالت موبایل

افتخاری دیگر برای ایران زمین ، کارخانه اواکو اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران – ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی


بچینگ - کارخانه آسفالت » اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران